8-те най-полезни сайта за юристи в България

Публикувано от Modico Online 08/08/2016 0 Коментари Блог,

8-те най- полезни сайта за юристи в България

 

Днес всеки, упражняващ юридическа професия, използва виртуалното пространство, за да получи актуална информация за промени в своята сфера на дейност- протоколи, нормативните, вътрешни  актове или новини за променящия се юридически свят. Част от ежедневието на един юрист са също така правните и финансови информационни системи, включващи поддържане на бази данни, разработки на софтуери и други услуги.

В интернет има много сайтове с информация, полезна за юристите, но кои са най-използваните?

Ние, фирма Модико, направихме проучване за сайтовете, които биха били полезни за всеки в тази сфера на дейност, като се допитахме до лица, които упражняват юридическа професия.  Ето и резултатите от допитването ни /подредбата е случайна/:

 1. http://lex.bg/

Българският правен портал е един от най-посещаваните сайтове от юридически лица.

В него може да намерите актуални новини, свързани със законодателство, съд, международно право и дори кога ще приключи сериала „Игра на тронове“.

Сайтът предоставя също така справочник, в който може да намерите информация за:

 • нормативни актове - закони, конституция, кодекси, наредби, правилници и др.
 • организации и лица -адвокати, банки, вещи лица, нотариуси, правни списания и др.
 • държавни институции – агенции, Агенция по вписване, европейски институции, министерства, комисии и др.
 • бланки – административни услуги за бизнеса и граждани

Lex.bg, освен за юридическите лица, съдържа информация и за правата на физически лица в сферата на бизнеса, сделките, съд, работа, потребители, полиция, интелектуална собственост, Европа и др.

Потребителите на сайта имат възможност да се запознаят с актуални и бъдещи конкурси в Европейските институции, а във форума да се включат в дискусии по различни теми.

Освен информация порталът предлага и услуги за публикуване на Годишни финансови отчети на предприятия съгласно Закона на счетоводството.

 1. http://www.vss.justice.bg/

Сайтът на Висшия съдебен съвет съдържа информация за актуални събития и съобщения, конкурси, доклади, декларации и др.

Категорията „Заседания на ВСС“ включва информация за протоколи, дневен ред, приложения по години и регистър.

Сайтът предлага актуалните съобщения, конкурси, протоколи и годишни програми на постоянните комисии КПА,КДП, КБФ, КПК, КПВ,КМД, КПКИТС,КСА,КПУКИВИВСС, КПЕПК и КСКНСС.

Също така сайтът съдържа информация за нормативни и вътрешни актове, международна дейност, граждански съвет и органите на съдебната власт.

 1. Търговски регистър- http://www.brra.bg/

Агенцията по вписване води имотния регистър, БУЛСТАТ, в който се вписват всички юридически лица  и клоновете на чуждестранни лица, регистър на имуществените отношения на съпрузите и търговски регистър справки.

В сайтът на агенцията по вписване можете да намерите информация за дадена фирма по нейния БУЛСТАТ, документи, електронни услуги и новини от търговския регистър.

 1. Правен свят- http://legalworld.bg/

Тази медия е изключително полезна при всекидневното запознаване на юристите с новини.

Тя съдържа новини, интервюта с доказали се юридически лица и институции, форум, анкети и др.

 1. Висш адвокатски съвет- http://www.vas.bg/

В сайта на Висшия адвокатски съвет може да намерите информация за структурата и дейността на:

 • Общо събрание на адвокатите от страната
 • Висш адвокатски съвет
 • Висш контролен съвет
 • Висш дисциплинарен съд

Освен това той съдържа актуална информация , както и Адвокатските колегии в цялата страна

 1. http://www.government.bg/

Няма как при класацията на най-полезните сайтове да не включим и сайта на Правителството на Република България.

В него може да намерите биографии на министрите на Републиката и  новини, свързани с доклади, образци и договори.

 1. http://www.ciela.net/

Сиела е компания, която предоставя правен и справочен софтуер, съдържащ юридическа и специализирана информация и документи.

Въпреки че софтуерът е платен, много юристи използват правно-информационните системи на Сиела, която съдържа административни и съдебни процедури, нормативи и документи, информация за фирми и др.

 1. http://apis.bg/

Апис също е специализиран в изработката на правно-информационни системи, като предлага пакети, сред които потребителя може да избира.

Апис „Кантора“ е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, съдържаща модули: Казуси, документи, справки , календар, контакти, плащания и др.

 

Често тези молби, договори, жалби трябва обаче да се разпечатат и да се удостовери с печат, че са от Ваше име. Нямате време за губене да търсите печати в София и страната? Дългогодишен партньор сме на много юридически професии в направление - изработката бързо на онлайн печати. Ние сме българският представител на печати Modico и с нашия дългогодишен опит в изработката на датници, фирмени и лични печати ще можете с лекота да извършвате всекидневната си работа.

 

За повече информация:

Телефон: 0879 617 718

Modico Печати - София, бул. "Витоша" 9, етаж 1 ; 02/9800930

Modico Печати - Пловдив, ул. "Васил Левски" 48 ; 032/20500

Уеб сайт: https://modico.bg/   

Напишете коментар