Какво е социална отговорност. Как фирмата ни да стане социално отговорна?

Публикувано от Modico Online 31/08/2016 0 Коментари Блог,

Какво е социална отговорност. Как фирмата ни да стане социално отговорна?

y

e

Под „Корпоративна социална отговорност“ или КСО се разбира концепция насочена към отговорността, която даден бизнес поема пред обществото. 

КСО обуславя основната дейност на компанията, която влияе на икономическата и социалната среда в днешния глобализиран свят. В социалните отговорности на фирмата влизат областите: общество, околна среда, човешки ресурс, образование.

t

С тази статия целим да Ви покажем как можете да изградите корпоративната социална отговорност на бизнеса Ви. Ако искате по подробно да се запознаете със същността на КСО може да я намерите на - http://www.nsr.bg/

f

й

Как дадена фирма поема своята социална отговорност и каква полза има от това?

Това зависи от бранша, размера на компанията и пазара, на който фирмата оперира.

Много компании свързват изграждането на корпоративна социална отговорност с допълнителни оперативни разходи и ниска икономическа полза. В действителност изграждането на КСО може да доведе до осезаеми ползи от социални действия:

  • Подобряване на имиджа на компанията
  • Добрите условия на труд подобряват мотивацията и ангажираността на служителите с целите и дейността на фирмата
  • Подобряването на ефективността на енергетиката и материалите може да доведе до снижаване на разходите
  • Ангажиментът към околната среда и социалните проблеми засилва общественото възприятие на компанията и  влияят положително на взаимоотношенията с клиенти

t

Как да създадем социални отговорности за бизнеса си?

Стратегията за корпоративна социална отговорност представлява документ, съдържащ цели и визия за изграждане на КСО. Той не се отнася само за външната среда. Когато създавате вашата стратегия трябва да се насочите и към подобряване на вътрешните аспекти на компанията.

t

Служителите са сърцето на дадена фирма, затова трябва да помислите как можете да подобрите условията им на работа, как да развивате техните качества и да ги мотивирате. Мотивацията е един от основните фактори, които задвижват всяко начинание и развитие. Един от най-добрите начини да разберете какво би мотивирало вашите служители е да се поставите на тяхно място. Отговорете си на въпросите: Как дадена фирма би могла да задоволява моите нужди? В какво работно място и среда би ми било приятно да работя? Какво би ме мотивирало? Също така може да се допитате до тях- това ще покаже вашата заинтересованост към техните нужди и по-добрата интеграция. Примери за социалната отговорност към човешкия капитал може да са:

  • Подобряване на условията за труд
  • Обучение и преквалификация на персонала
  • Кариерно развитие
  • Тиймбилдинги и др.

Всеки бизнес по един или друг начин взаимодейства с околната среда. През последните десетилетия става все по-актуална темата как бизнесът може да извършва дейността си без да влияе негативно на заобикалящата го среда. Известната марка за обувки  “Nike” създаде нова „еко“ политика, според която фирмата няма да използва за дейността си материали от амазонските тропически гори.

За да включите този аспект в корпоративната си социална отговорност помислете как си взаимодейства вашия бизнес с околната среда, ако има негативно влияние- как може да го избегнете.

f

Ние, фирма „Модико България“, произвеждаме нашите фирмени печати с технологията Sun Stamper, която щади околната среда.

f

Напоследък общественото мнение към бизнеса се влошава. Обществото няма доверие на фирмите, а това от своя страна влияе на имиджа на компаниите. Бизнесът постоянно взаимодейства с обществото, затова помислете как бихте могли да допринесете за развитието и удовлетворяването на нуждите му- доброволен труд, кампании със социална насоченост, благотворителност и др.

r

Прилагането на корпоративна социална отговорност към концепцията на фирмата Ви ще донесе стойност, както на Вас, така и на всички области, с които е свързана компанията.

r

Можем да осигурим поръчка на печати онлайн или в офисите ни в град София и Пловдив. За нас Еко технологията е предимство и участваме активно чрез нашата социална еко политика.

 

 

Напишете коментар